Η Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε. είναι μία ιδιωτική εταιρία στον κλάδο των ειδικών δομικών υλικών με κύρια μέριμνά της την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, την ηχομόνωση και την ακουστική, τις πόρτες εισόδου εξυπηρέτησης μαζικής διέλευσης και την πυροπροστασία στις σύγχρονες κατασκευές, με βάση τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.

Η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να διατηρήσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, ενισχύοντας την γνώση και το αίσθημα ευθύνης του προσωπικού μας μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο διέπει την λειτουργία μας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη στρατηγική και το όραμα της εταιρίας.

Πιστοποίηση
ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας

Πεδίο εφαρμογής:

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εμπορία, Διακίνηση, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και In-Vitro Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων και Αναλυτικών Συστημάτων. Εμπορία, Διακίνηση, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη Επιστημονικού Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Οργάνων Ελέγχου & Μέτρησης Αντοχής Υλικών.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρη και Τεχνική Υποστήριξη, Συστημάτων Κινητών Ηχομονωτικών Χωρισμάτων. Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη, Πτυσσόμενων Χωρισμάτων Προδιαγραφών, Αυτόματων Θυρών, Πυροδιαφραγμάτων και Ειδικών Δομικών Συστημάτων.

Διασφάλιση ποιότητας

Στην Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε. σκοπός μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις και την εξαίρετη τεχνική μας υποστήριξη.

Έχουμε ένα σταθερό όραμα με βαθιά δέσμευση στην ποιότητα των προιόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε και την συνολική φροντίδα των πελατών μας.

Πεδίο εφαρμογής:

Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εμπορία, Εγκατάσταση και Συντήρη Συστημάτων Κινητών Ηχομονωτικών Χωρισμάτων & Εμπορία, Εγκατάσταση και Συντήρηση Πτυσσόμενων Χωρισμάτων, Πυροδιαφραγμάτων και Αυτόματων Θυρών.

Πιστοποίηση
ISO 45001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία