Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητών ηχομονωτικών τοίχων στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στην Αθήνα.

Φωτογραφίες