Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητού ηχομονωτικού τοίχου στα γραφεία του Σ.Ε.Β.

Φωτογραφίες