Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητών ηχομονωτικών τοίχων στο Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ

Φωτογραφίες