Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση πτυσσόμενου ηχομονωτικού χωρίσματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Φωτογραφίες