Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητού ηχομονωτικού τοίχου στο ΤΣΜΕΔΕ (Αθήνα).

Φωτογραφίες