Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητών ηχομονωτικών τοίχων στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Φωτογραφίες