Περιγραφή έργου

Η εταιρία μας προσφάτως εγκατέστησε δύο κινητούς τοίχους σχετικώς μεγάλου ύψους (5,3μ.) στο Ωδείο Αθηνών. ΟΙ Κινητοί Τοίχοι έχουν ηχομονωτική ικανότητα 53dB και προορίζονται να διαχωρίζουν αίθουσες στις οποίες θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις ή μαθήματα μουσικής. Όταν δεν είναι ανεπτυγμένοι, οι Κινητοί Τοίχοι αποθηκεύονται σε κατάλληλες θέσεις/κρύπτες, ώστε να μην εμποδίζουν την λειτουργία των αιθουσών.
Μετά τις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την κάτοψη της αίθουσας και των δύο Κινητών Τοίχων.

ΚλειστάΑνοικτά