Περιγραφή έργου

Τον Νοέμβριο του 2019 ο Λαογραφικός Όμιλος “ΚΟΥΡΗΤΕΣ”, ένας όμιλος που ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την διατήρηση κρητικών χωρών, τραγουδιών, θεατρικών έργων και γενικότερα των ηθών και των εθίμων της Κρήτης, μας εμπιστεύτηκε για την διαμόρφωση του χώρου εκδηλώσεων του κτηρίου με την χρήση κινητών ηχομονωτικών τοίχων.

Στους χώρους εκδηλώσεων τοποθετήθηκαν τέσσερις κινητοί ηχομονωτικοί τοίχοι (οι δύο από αυτούς σε σχηματισμό “Γ”) δίνοντας έτσι την δυνατότητα δημιουργίας έως και τριών ανεξάρτητων χώρων για διεξαγωγή εκδηλώσεων, και ενός διαδρόμου. Χάρη στην διαρρύθμιση που έγινε η καθεμία αίθουσα διαθέτει ξεχωριστή πόρτα για είσοδο στο χώρο, είτε αυτή είναι πάνω σε στοιχείο του κινητού τοίχου είτε είναι σταθερή σε κάποιο από τα υπάρχοντα σταθερά τοιχία. 

Τα χωρίσματα 2 και 3 που είναι εκείνα που χωρίζουν αίθουσες στις οποίες θα γίνει παράλληλη χρήση, έχουν ηχομονωτική ικανότητα Rw 53 dB εξυπηρετώντας έτσι τον σκοπό τους χωρίς πρόβλημα, ενώ όταν απαιτηθεί η χρήση ολόκληρου του χώρου, τα στοιχεία οδηγούνται στους χώρους αποθήκευσης του κάθε χωρίσματος για να επιτραπεί η λειτουργία ολόκληρου του χώρου στον ιδιότυπο σχηματισμό “Γ” που φαίνεται στο σχέδιο. 

Η διαδρομή του οδηγού αλουμινίου δρομολογεί τα στοιχεία των δύο μεγαλύτερων χωρισμάτων στο πίσω μέρος της αίθουσας όπου συγκεντρώνονται για να αποθηκευτούν σε ξεχωριστές στοίβες. Τα άλλα δύο χωρίσματα αποθηκεύονται είτε στον άξονα τους μετά από περιστροφή, είτε σε κοντινό σημείο αποθήκευσης σε εσοχή. Η έξοχη επιλογή τελικής επιφάνειας (μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου) έρχεται να ταιριάξει απόλυτα τα στοιχεία των κινητών τοίχων με το υπάρχων δάπεδο και την διακόσμηση του χώρου βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το αισθητικό αποτέλεσμα.

Φωτογραφίες

Σχέδιο

Βίντεο