Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητών ηχομονωτικών τοίχων στο κτίριο γραφείων της εταιρίας Optima S.A. (Metro)

Φωτογραφίες