Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση κινητών ηχομονωτικών τοίχων στο Radison Blu Park στην Αθήνα.

Φωτογραφίες