Για τον μελετητή

Προσφέρουμε κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη στον μελετητή

Στοιχεία έργου

Για την καλύτερη δυνατή, και την πλέον λειτουργική εφαρμογή των προϊόντων μας, χωρίς καμία υποχρέωση, προσφέρουμε τη βοήθεια μας στο στάδιο του σχεδιασμού και της μελέτης εφαρμογής, στον μελετητή. Έτσι, συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχεδιασμού, στατικά (τα φορτία είναι μεγάλα, ειδικά στους κινητούς τοιχους), ακουστικά, ηλεκτρομηχανολογικά, ούτως ώστε, στην υλοποίηση του έργου, να μην υπάρχουν τα προβλήματα και το αποτέλεσμα για τον πελάτη και τον χρήστη να είναι απόλυτα ικανοποιητικό.

Στο σημείο αυτό θα βρείτε σχεδιαστικές λεπτομέρειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη. Για ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής, μας στέλνετε το σχέδιό σας με e-mail σε μορφή .dwg ή ακόμα και σε αρχείο pdf και σε συνεννόηση μαζί σας, ετοιμάζουμε τη πρότασή μας, με ακρίβεια ±1mm.

Ελάτε να μελετήσουμε το δικό σας έργο

Άμεση & άρτια εκπόνηση μελέτης εφαρμογής χωρίς καμία υποχρέωση