Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση χειροκίνητης περιστροφικής πόρτας στο κτίριο της COSMOTE TV.

Φωτογραφίες