Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση αυτόματης κυκλικά συρόμενης πόρτας στο Kaningos 21 Hotel στην Αθήνα.

Φωτογραφίες