Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση αυτόματης πόρτας εισόδου στο Divani Palace στην Λάρισα.

Φωτογραφίες