Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση αυτόματων θυρών εισόδου στο ξενοδοχείο Kandia’s Castle στην Κάντια.

Φωτογραφίες