Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση χειροκίνητης περιστροφικής πόρτας στο κτίριο της Pharmaserve Lilly.

Φωτογραφίες