Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση αυτόματης πόρτας εισόδου στο ξενοδοχείο Divani Acropolis.

Φωτογραφίες