Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση σε σειρά δύο αυτόματων συρόμενων θυρών εισόδου στο ξενοδοχείο “Βυζαντινό” για τη δημιουργία προθαλάμου για ανεμοφραγή στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου.

Φωτογραφίες