Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση μιας αυτόματης περιστροφικής πόρτας και μιας χειροκίνητης περιστροφικής πόρτας στο ξενοδοχείο Galaxy στην Καβάλα.

Φωτογραφίες